Dokumenty – obec Komoča
Počet zmlúv: 196, objednávok: 20, faktúr: 1895 (spolu: 33) . Počet príloh spolu: 33.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
DokumentyPopisSumaPartner
ZmluvaSOP-26-2-2019-S...Zmluva o prevádzke webového sídla420,00Galileo Corporation s.r.o.detaily
ZmluvaSOD-26-2-2019-S...Zmluva o vytvorení webového sídla1 100,00Galileo Corporation s.r.o.detaily
ZmluvaZS-26-2-2019-SK...Zmluva o spracovaní osobných údajov...0,00Galileo Corporation s.r.o.detaily
Zmluva074NR220115Rekonštrukcia nevyužitého objektu n...116 355,05Pôdohospodárska platobná agentúradetaily
ZmluvaK012019Kúpna zmluva o prevode vlastníctva ...3 420,00Ján Boldižár a Mária Boldižárovádetaily
Zmluva149 318Poskytnutie dotácie z prostriedkov ...1 400,00Dobrovoľná požiarna ochrana SRdetaily
Zmluva1/2019Nájom nebytového priestoru na 1.pos...400,00Diesel24 International Handel + Ser...detaily
Zmluva1/2019Zmluva o nájme bytových priestorov60,00Ing. Tibor Dobaidetaily
Zmluva10/2019Zvýšenie pokrytia siete WIFI v obci...11 500,00Úrad podpredsedu vlády SR pre inves...detaily
Zmluva24/2019Spracovanie a opätovné podanie žiad...550,00RRA Novozámockodetaily
Zmluva326.3.2019Dodatok č.3 Neded.pdf
Zneškodňovanie odpadu obce Komoča0,00Skládka tuhého komunálneho odpadu N...detaily
Zmluva9/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...500,00Reformovaný cikrevný zbor Komočadetaily
Zmluva8/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...250,00Jednota dôchodcov Komočadetaily
Zmluva7/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...700,00Dobrovoľný hasičský zbor Komočadetaily
Zmluva6/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...400,00Klub vojenskej histórie Komočadetaily
Zmluva5/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...500,00ZO CSEMADOK Komočadetaily
Zmluva4/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...150,00Lukostrelecký klub Komočadetaily
Zmluva3/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...500,00Občianske združenie Komoča - Kamocs...detaily
Zmluva2/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...200,00Občianske združenie Regio-Komočadetaily
Zmluva1/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z RO v ...2 800,00TJ Družstevník Komočadetaily
Faktúra1041803789odvoz kontajnera166,47Brantner s.r.o.detaily
Faktúra1041803788odvoz kom. odpadu1 426,02Brantner s.r.o.detaily
Faktúra180242pneumatiky na služ. voz.171,10Ladislav Fekete Pneuservisdetaily
Faktúra1800976prevádzkovanie ČOV88,80Aquavita plus spol. s.r.o.detaily
Faktúra1801007rozbor prítoku a odtoku ČOV87,64Aquavita plus spol. s.r.o.detaily
Faktúra801218výkon činnosti OLH150,00Ing. Peter Orémusz Forhuntdetaily
Faktúra2191222155vyúčtovacia fa. za elektrinu1,69BCF s.r.o.detaily
Faktúra2191222154vyúčtovacia fa. za elektrinu91,49BCF s.r.o.detaily
Faktúra2191222149vyúčtovacia fa. za elektrinu153,80BCF s.r.o.detaily
Faktúra2018496čistenie žumpy16,01PDdetaily
Strana 1, počet strán 2.         ďalšia