Dokumenty – obec Semerovo
Počet zmlúv: 648, objednávok: 10, faktúr: 6177 (spolu: 6858) . Počet príloh spolu: 6858.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra33710127329.9.2023IMG_0004.pdf
IMG_0006.pdf
Vyúčtovanie vody - obec, mš, zdravo...941,78ZVSdetaily
Faktúra837106031029.9.2023IMG_0007.pdf
Vyúčtovanie voda2,70ZVSdetaily
Faktúra837106031029.9.2023IMG_0005.pdf
Vyúčtovanie voda46,44ZVSdetaily
Faktúra300900991729.9.2023IMG_0003.pdf
Príspevok na prevádzku spojov109,20Arrivadetaily
Faktúra202339729.9.2023IMG_0001.pdf
Školské pomôcky hmotná núdza 332,00Office Servisdetaily
Faktúra20234929.9.2023IMG_0002.pdf
Materiál72,00tms proddetaily
Faktúra258202327.9.2023258.pdf
Služba574,84FirmaŠtrbadetaily
Faktúra9310144322.9.2023Faktura_93101443_20230922...
Potraviny šj mš123,63COOP Jednotadetaily
Faktúra5240037321.9.2023IMG_0001.pdf
Materiál78,00NOMilanddetaily
Faktúra2023145920.9.2023IMG_0001.pdf
Baliaci stroj 1 780,94COOP Servisdetaily
Faktúra2023256420.9.2023IMG_0002.pdf
Materiál23,10CONNECTdetaily
Zmluva1751/202320.9.20234394145.pdf
Zvýšenie bezpečnosti v obci Semerov...5 000,00NSKdetaily
Faktúra102023022519.9.20231020230225 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO108,00BIO Energiedetaily
Faktúra230902319.9.2023IMG_0001.pdf
Služba204,00Limestonedetaily
Faktúra202301613.9.2023FA 08 SEmerovo.pdf
Poskytovanie sociálnej služby132,00Cesta sv. Františka z Assisidetaily
Faktúra154230290112.9.2023FA1542302901.pdf
Odvoz TKO4 328,60Brantnerdetaily
Faktúra154230290212.9.2023FA1542302902.pdf
Poplatok za uloženie a zneškodnenie...141,02Brantnerdetaily
Faktúra202301857412.9.2023FA_EE_2023018574_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-971,63Elgasdetaily
Faktúra2023022312.9.2023invoice_20230223.pdf
Materiál MŠ57,90Sojkoviedetaily
Faktúra8202312.9.2023IMG_0001.pdf
Originálne kompetencie 8/20234 646,11ZŠ Semerovodetaily
Faktúra837105657212.9.2023IMG_0003.pdf
Vyúčtovanie spotreby vody58,88ZVSdetaily
Faktúra125202312.9.2023IMG_0002.pdf
Prenájom nafukovacích atrakcií850,00Avildetaily
Faktúra9310137612.9.2023Faktura_93101376_20230911...
Potraviny šj mš213,26COOP Jednotadetaily
Faktúra230727.9.2023IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra71813323747.9.2023Faktura_7181332374.pdf
Spotreba elektriny154,28ZSEdetaily
Faktúra71813323727.9.2023Faktura_7181332372.pdf
Spotreba elektriny480,10ZSEdetaily
Faktúra72011306977.9.2023Faktura_7201130697.pdf
Spotreba elektriny496,96ZSEdetaily
Faktúra71813323737.9.2023Faktura_7181332373.pdf
Spotreba elektriny290,62ZSEdetaily
Faktúra202303355.9.2023IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra77121352375.9.2023Faktura_7712135237.pdf
Spotreba elektriny42,24ZSEdetaily
Faktúra60023318014.9.2023IMG_0003.pdf
Správa pre účely auditu66,00VUBdetaily
Faktúra2023414.9.2023IMG_0002.pdf
Grafické práce93,20tms proddetaily
Faktúra20231674.9.2023IMG_0001.pdf
Služby900,00PEBRAdetaily
Faktúra83343232954.9.20238334323295_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,41Slovak Telekomdetaily
Faktúra83342765064.9.20238334276506_invoice.pdf
Telekomunikačné služby67,08Slovak Telekomdetaily
Faktúra10230910994.9.2023fa_ObecSemerovo_102309109...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra23820234.9.2023238.pdf
Služba237,02FirmaŠtrbadetaily
Faktúra10202301944.9.20231020230194 Obec Semerovo ...
Servisné práce108,00Štrba Companydetaily
Faktúra620234.9.2023Fa č 6 2023.pdf
Drevená fotodekorácia s lavičkou0,00Peter Šrank - Rezbárdetaily
Faktúra00259090944.9.2023Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby69,48Orange Slovenskodetaily
Faktúra206202324.8.2023IMG_0002.pdf
Dekontaminácia chladiaceho boxu89,00Petinadetaily
Faktúra123202324.8.2023IMG_0001.pdf
Vyhotovenie znaleckého posudku50,00Ing. Oto Pisoňdetaily
Faktúra302308000324.8.2023Faktura Obec Semerovo.pdf...
Pneumatiky na traktor2 100,00TagriSdetaily
Zmluva424.8.2023IMG_0001.pdf
Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu ...150,00Katarína Mezeiovádetaily
Faktúra7202318.8.2023MX-2651_20230818_065926.p...
Originálne kompetencie5 557,19ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202301515.8.2023FA 07 Semerovo.pdf
Poskytovanie sociálnej služby126,00Cesta sv. Františka z Assisidetaily
Faktúra164/202314.8.2023IMG_0001.pdf
Prenájom traktora128,00Obec Jasovádetaily
Zmluva30/202311.8.2023MX-2651_20230811_092709.p...
Nakladanie s KO0,00Brantnerdetaily
Faktúra2304311.8.2023MX-2651_20230811_075807.p...
Audit 2022 - 1. splátka960,00AZSdetaily
Zmluva0801/202311.8.2023MX-2651_20230811_080326.p...
Projektová dokumentácia a stavebné ...1 522 847,92TONEX, s.r.o.detaily
Faktúra202301525710.8.2023FA_EE_2023015257_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-951,58Elgasdetaily
Faktúra2023012 10.8.2023IMG_0001.pdf
Servisné práce1 353,96Lukács Zoltándetaily
Faktúra300900975910.8.2023IMG_0002.pdf
Príspevok na prevádzku spojov109,20Arrivadetaily
Faktúra6123000479.8.2023IMG_0003.pdf
Preprava osôb90,00WEWETdetaily
Zmluva310720239.8.2023MX-2651_20230809_110308.p...
Príprava a návrh optimalizačných op...0,00Citróndetaily
Zmluva250720239.8.2023MX-2651_20230809_110335.p...
Poskytnutie poradenstva9 580,00JKL productiondetaily
Faktúra060720239.8.2023faktura_06072023_ziadost_...
Služba1 896,00JKL productiondetaily
Faktúra15423025158.8.2023FA1542302515.pdf
Odvoz TKO133,19Brantnerdetaily
Faktúra15423025148.8.2023FA1542302514.pdf
Odvoz TKO193,90Brantnerdetaily
Faktúra15423024918.8.2023FA1542302491.pdf
Odvoz TKO4 192,31Brantnerdetaily
Faktúra230628.8.2023Projekty ES.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra2023388.8.2023IMG_0001.pdf
Služba472,60tms proddetaily
Faktúra75927344117.8.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektriny20,70ZSEdetaily
Faktúra202302877.8.2023IMG_0002.pdf
Služby40,00osobnyudajdetaily
Faktúra32230600087.8.2023IMG_0003.pdf
Servisné práce250,97TagriSdetaily
Faktúra2202302297.8.2023IMG_0004.pdf
Materiál134,40Balmarktdetaily
Faktúra15220237.8.2023IMG_0005.pdf
Prenájom traktora144,00Obec Jasovádetaily
Faktúra71417762867.8.2023Faktura_7141776286.pdf
Spotreba elektriny434,12ZSEdetaily
Faktúra83325564447.8.20238332556444_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,41ZSEdetaily
Faktúra83325064477.8.20238332506447_invoice.pdf
Telekomunikačné služby67,94Slovak Telekomdetaily
Faktúra71912026947.8.2023Faktura_7191202694.pdf
Spotreba elektriny263,74ZSEdetaily
Faktúra71912026937.8.2023Faktura_7191202693.pdf
Spotreba elektriny448,80ZSEdetaily
Faktúra71912026957.8.2023Faktura_7191202695.pdf
Spotreba elektriny149,81ZSEdetaily
Faktúra75927346877.8.2023Faktura_7592734687.pdf
Spotreba elektriny42,24ZSEdetaily
Faktúra10202328647.8.2023Faktúra komplet farebná (...
Doprava12,00Firesystemdetaily
Faktúra10202328637.8.20232863.pdf
Materiál DHZ3 168,10Firesystemdetaily
Faktúra44472681487.8.2023faktura402010208010820238...
Preddavky na plyn1 944,60VSEdetaily
Faktúra10230811147.8.2023fa_ObecSemerovo_102308111...
Služby60,00osobnyudajdetaily
Faktúra00259090947.8.2023Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby69,36Orange Slovenskodetaily
Faktúra300900967726.7.2023IMG_0001.pdf
Príspevok na prevádzku spojov109,20Arrivadetaily
Faktúra102023017025.7.20231020230170 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO108,00BIO Energiedetaily
Faktúra23VF0117425.7.2023IMG_0001.pdf
čerpadlo53,12WilTecdetaily
Faktúra23012821.7.2023OF230128.pdf
Doplnkové projekčné práce - pumptra...3 060,00SIMANEKdetaily
Faktúra20230111121.7.2023IMG_0003.pdf
potraviny šj mš26,50Fibordetaily
Faktúra230647921.7.2023IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš54,21GTNdetaily
Faktúra230100490021.7.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš15,65bekedetaily
Zmluva2007202320.7.2023Zmluva_NATUR PACK .pdf
Zabezpečenie systému združeného nak...0,00NATUR PACKdetaily
Faktúra9310125617.7.2023Faktura_93101256_20230717...
Potraviny šj mš102,00COOP Jednotadetaily
Faktúra2301039947.7.2023IMG_0009.pdf
Potraviny šj mš114,42Bekedetaily
Faktúra2023009837.7.2023IMG_0008.pdf
Potraviny šj mš66,20Fibordetaily
Faktúra212306997.7.2023IMG_0007.pdf
Potraviny šj mš12,84Grandfooddetaily
Faktúra23059307.7.2023IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš183,89GTNdetaily
Faktúra230707.7.2023IMG_0003.pdf
Služba600,00sCOOLingdetaily
Faktúra70236504007.7.2023IMG_0004.pdf
Vyjadrenie k PD36,00ZVSdetaily
Faktúra30090096017.7.2023IMG_0003.pdf
Preprava osôb Semerovo - Šatov, ČR ...970,00Arrivadetaily
Faktúra202302407.7.2023IMG_0002.pdf
Služba60,00Magdolenovádetaily
Faktúra230517.7.2023IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Zmluva102VO/03/2023/E...7.7.2023Príkazná zmluva elektrina...
Spoločné verejné obstarávanie na do...300,00Komunal servisdetaily
Zmluva102VO/03/2023/P...7.7.2023Príkazná zmluva plyn.pdf
Spoločné verejné obstarávanie na do...300,00Komunal servisdetaily
Faktúra71813185467.7.2023Faktura_7181318546.pdf
Spotreba elektriny265,58ZSEdetaily
Faktúra71319158317.7.2023Faktura_7131915831.pdf
Spotreba elektriny427,24ZSEdetaily
Faktúra71813185457.7.2023Faktura_7181318545.pdf
Spotreba elektriny458,28ZSEdetaily
Faktúra71813185477.7.2023Faktura_7181318547.pdf
Spotreba elektriny152,74ZSEdetaily
Zmluva010720234.7.2023OZ čiernouško.pdf
Odchyt zvierat80,00OZ čiernouškodetaily
Faktúra202300054.7.2023IMG_0001.pdf
Geodetické práce477,00Ing. Mladen Prednýdetaily
Faktúra20230284.7.2023IMG_0002.pdf
Plagáty, vstupenky130,90tms proddetaily
Faktúra00259090944.7.2023Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby69,95Orange Slovenskodetaily
Faktúra10230711504.7.2023fa_ObecSemerovo_102307115...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra19120234.7.2023191.pdf
Služba539,00FirmaŠtrbadetaily
Faktúra931011924.7.2023Faktura_93101192_20230703...
Potraviny šj mš100,96COOP Jednotadetaily
Faktúra76825675734.7.2023Faktura_7682567573.pdf
Spotreba elektriny42,24ZSEdetaily
Faktúra2319001727.6.2023Faktúra_2319_0017.pdf
Služba620,00Šebo Transdetaily
Faktúra2306000527.6.2023danovy_doklad_c_23060005....
Materiál MŠ6,60Maquitadetaily
Faktúra2023208127.6.2023IMG_0001.pdf
Materiál Hudba hraj16,25Mirandetaily
Faktúra2023207627.6.2023IMG_0002.pdf
Materiál Hudba hraj82,40Mirandetaily
Faktúra202302121.6.2023IMG_0001.pdf
Náramky s potlačou187,80tms proddetaily
Faktúra9310112121.6.2023Faktura_93101121_20230621...
Potraviny šj mš88,94COOP Jednotadetaily
Faktúra20230076316.6.2023Fibor.pdf
Potraviny šj mš82,20Fibordetaily
Faktúra2123054816.6.2023Grandfood.pdf
Potraviny šj mš70,94Grandfooddetaily
Faktúra23010308716.6.2023Beke.pdf
Potraviny šj mš140,13Bekedetaily
FaktúraVF230422716.6.2023GTN.pdf
Potraviny šj mš245,52GTNdetaily
Faktúra202301210215.6.2023FA_EE_2023012102_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-455,32Elgasdetaily
ZmluvaIROP-Z302091CYA...15.6.2023COO.2312.102.2.11509956.p...
Realizácia aktivít projektu Riešeni...23 400,00MIRRI SRdetaily
Faktúra9310105414.6.2023Faktura_93101054_20230613...
Potraviny šj mš114,51COOP Jednotadetaily
Faktúra202300814.6.2023FA 05 SEMEROVO.pdf
Poskytovanie sociálnej služby126,00Cesta sv. Františka z Assisidetaily
Faktúra202300714.6.2023FA 05 2023 - vypracovanie...
Vypracovanie SP90,00Cesta sv. Františka z Assisidetaily
Faktúra912300299014.6.20239123002990.pdf
aSc Agenda mš99,00ASCdetaily
Faktúra36202313.6.2023IMG_0001.pdf
Prenájom nafukovacích atrakcií a ma...1 150,00Avildetaily
Faktúra2023037113.6.202320230371.pdf
Služba168,00TÜVdetaily
Faktúra202308789.6.2023IMG_0003.pdf
Materiál na vlečku20,76Propartdetaily
Faktúra230419.6.2023IMG_0004.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra202301959.6.2023IMG_0005.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra520239.6.2023IMG_0002.pdf
Originálne kompetencie máj 20235 280,81ZŠ Semerovodetaily
Faktúra2301000129.6.2023IMG_0001.pdf
Show940,00Chichiworlddetaily
Faktúra931009789.6.2023Faktura_93100978_20230605...
Potraviny šj mš119,25COOP Jednotadetaily
Faktúra83289560739.6.20238328956073_invoice.pdf
Telekomunikačné služby68,16Slovak Telekomdetaily
Faktúra83289722259.6.20238328972225_invoice.pdf
Telekomunikačné služby131,21Slovak Telekomdetaily
Faktúra71714093979.6.2023Faktura_7171409397.pdf
Spotreba elektrickej energie565,30ZSEdetaily
Faktúra71714093999.6.2023Faktura_7171409399.pdf
Spotreba elektrickej energie156,70ZSEdetaily
Faktúra71417625939.6.2023Faktura_7141762593.pdf
Spotreba elektriny421,34ZSEdetaily
Faktúra77416960389.6.2023Faktura_7741696038.pdf
Spotreba elektrickej energie42,24ZSEdetaily
Faktúra20230107619.6.2023FA_EE_2023010761_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-885,84Elgasdetaily
Faktúra202329939.6.2023OF_20232993_Obec_Semerovo...
Aktualizačné vzdelávanie MŠ70,00Edustepsdetaily
Faktúra15423017679.6.2023FA1542301767.pdf
Odvoz TKO6 772,53Brantnerdetaily
Faktúra774116957759.6.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektriny20,70ZSEdetaily
Faktúra20230939.6.2023faktura.pdf
Materiál46,80Office Servisdetaily
Zmluva93000101587.6.2023MX-2651_20230607_145420.p...
Povinné zmluvné poistenie23,53Allianz - Slovenská poisťovňadetaily
Zmluva23/17/060/906.6.2023MX-2651_20230606_100124.p...
Úhrada nákladov na prevádzku chráne...1 298,67UPSVaR Nové Zámkydetaily
Faktúra10202302982.6.2023MX-2651_20230602_071220.p...
Stavebný materiál373,97Peterstavdetaily
Faktúra10230611422.6.2023fa_ObecSemerovo_102306114...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra002590909430.5.2023Orange_doklad_FR_20230527...
Telekomunikačné služby75,50Orange Slovenskodetaily
Faktúra20232230.5.2023Faktura_2023%2F022.pdf
Služba161,70Profis - Peter Szegheödetaily
Faktúra11220873130.5.2023Faktura_112208731.pdf
Materiál mš174,93Hravá škôlkadetaily
Zmluva2905202330.5.2023Nájomná zmluva.pdf
Prenájom 1-izbového bytu v obytnom ...61,00Miroslav Korytiakdetaily
Zmluva987011763330.5.2023MX-2651_20230530_085135.p...
Poistenie majetku517,81Allianz - Slovenská poisťovňadetaily
Faktúra300900936225.5.2023IMG_0001.pdf
Príspevok na prevádzku strojov109,20Arrivadetaily
Faktúra9310084124.5.2023Faktura_93100841_20230515...
Potraviny šj mš113,39COOP Jednotadetaily
Faktúra9310090824.5.2023Faktura_93100908_20230523...
Potraviny šj mš127,68COOP Jednotadetaily
Faktúra2319000724.5.2023IMG_0001.pdf
Oprava vozidla 885,00Šebo Transdetaily
Faktúra202311280124.5.2023Faktúra_20231128-01.pdf
Materiál mš94,39Scandidetaily
Faktúra2023369924.5.2023Fa_2023_104_20233699_MS_S...
Knižná väzba mš17,00Ing. Peter Kováčdetaily
Faktúra230358324.5.2023IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš19,90GTNdetaily
Faktúra20230066624.5.2023IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš34,40Fibordetaily
Zmluva023.5.2023KZ FC Semerovo.pdf
Kúpa nehnuteľnosti300,00FC Semerovodetaily
Zmluva023.5.2023KZ Slováková zverejnenie....
Kúpa nehnuteľnosti - záhrada6 000,00Mgr. Jana Slováková, Mgr. Adriana H...detaily
Faktúra23541017.5.2023ferex-faktura-235410-1684...
Materiál286,00FEREXdetaily
Faktúra2320017717.5.2023Tomlux.pdf
Rekonštrukcia verejného osvetlenia ...18 466,08Tomluxdetaily
Zmluva0905202317.5.2023Zmluva o nájme hnuteľných...
Prenájom kolesového traktora Zetor16,00Obec Jasovádetaily
Zmluva26946/202317.5.2023Zmluva o budúcej zmluve o...
Príloha č 1.pdf
Právo uskutočniť a prevádzkovať sta...302,50Západoslovenská vodárenská spoločno...detaily
Faktúra89/202316.5.2023IMG_0001.pdf
Prenájom traktora176,00Obec Jasovádetaily
Faktúra9310084116.5.2023Faktura_93100841_20230515...
Potraviny šj mš113,39COOP Jednotadetaily
Faktúra202300926016.5.2023FA_EE_2023009260_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-54,93Elgasdetaily
Zmluva012.5.2023IMG_0001.pdf
Zber, skladovanie a spracovanie kuc...0,00BIO Energiedetaily
Faktúra23010241011.5.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš95,57Bekedetaily
Faktúra230320411.5.2023IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš82,99GTNdetaily
Faktúra12307457511.5.2023IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš68,32Bidfooddetaily
Faktúra225202311.5.2023IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš23,04Milan Molnárdetaily
Faktúra2123043911.5.2023IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš20,21Grandfooddetaily
Faktúra0624202311.5.2023IMG_0007.pdf
Publikácie85,50RVC Nitradetaily
Zmluva240899662610.5.2023MX-2651_20230510_150050.p...
PZP malotraktor 43,20GENERALIdetaily
Zmluva19.5.2023IMG_0006.pdf
Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci...18 466,08MAS – Dvory a okoliedetaily
Zmluva32302399.5.2023MX-2651_20230509_100111.p...
Dotácia pre DHZ Semerovo3 000,00DPO SRdetaily
Zmluva09.5.2023MX-2651_20230509_083450.p...
Zabezpečenie poskytovania sociálnej...1,50Cesta sv. Františka z Assisidetaily
Faktúra00259090949.5.2023Orange_doklad_FR_20230427...
Telekomunikačné služby62,32Orange Slovenskodetaily
Faktúra931007739.5.2023Faktura_93100773_20230502...
Nákup potravín šj mš79,02COOP Jednotadetaily
Faktúra10230511349.5.2023fa_ObecSemerovo_102305113...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra44406050329.5.2023faktura752274307020520232...
Preddavky na plyn za mesiac máj 202...1 944,60VSEdetaily
Faktúra75857279649.5.2023Faktura_7585727964.pdf
Spotreba elektriny52,80ZSEdetaily
Faktúra83271883619.5.20238327188361_invoice.pdf
Telekomunikačné služby69,56Slovak Telekomdetaily
Faktúra83272152159.5.20238327215215_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,62Slovak Telekomdetaily
Faktúra30230400089.5.2023Tagris.pdf
Obstaranie malotraktora23 820,00TagriSdetaily
Faktúra15423013879.5.2023FA1542301387.pdf
Vývoz TKO1 151,36Brantnerdetaily
Faktúra15423013889.5.2023FA1542301388.pdf
Vývoz TKO4 186,90Brantnerdetaily
Faktúra71516258809.5.2023Faktura_7151625880.pdf
Spotreba elektriny415,49ZSEdetaily
Faktúra71614931499.5.2023Faktura_7161493149.pdf
Spotreba elektriny815,42ZSEdetaily
Faktúra71614931519.5.2023Faktura_7161493151.pdf
Spotreba elektriny178,39ZSEdetaily
Faktúra71614931509.5.2023Faktura_7161493150.pdf
Spotreba elektriny467,14ZSEdetaily
Faktúra202306239.5.2023IMG_0001.pdf
Nákup materiálu175,98Propartdetaily
Faktúra83710227349.5.2023Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
Spotreba vody35,11ZVSdetaily
Faktúra75857276959.5.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektriny25,87ZSEdetaily
Faktúra230319.5.2023IMG_0003.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra202301529.5.2023IMG_0004.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra04202328.4.2023IMG_0002.pdf
Originálne kompetencie ZŠ4 760,53ZŠ Semerovodetaily
Faktúra837102273428.4.2023Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
Spotreba vody35,11ZVSdetaily
Faktúra2023040528.4.2023IMG_0001.pdf
Nákup smetných nádob384,00FEREXdetaily
Faktúra230046821.4.2023IMG_0001.pdf
Kontrola detských ihrísk386,40Ekotecdetaily
Faktúra530417571321.4.20235304175713.pdf
Práčka315,67Alzadetaily
Faktúra530413182921.4.20235304131829.pdf
Umývačka riadu307,90Alzadetaily
Faktúra202316619.4.2023faktura 2023166.pdf
Kancelárske potreby278,05Office Servisdetaily
Faktúra202300668719.4.2023FA_EE_2023006687_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektriny - ma...-18,43Elgasdetaily
Faktúra232020057919.4.2023Faktúra_2320200579.pdf
Aktualizačné vzdelávanie MŠ57,00Pro Solutionsdetaily
Faktúra202316017.4.2023IMG_0002.pdf
Nákup tonerov mš155,70Office Servisdetaily
Faktúra2023034617.4.2023Faktura_20230346.pdf
Ročná licencia171,003W Slovakiadetaily
Faktúra9310063017.4.2023Faktura_93100630_20230414...
Potraviny šj mš31,58COOP Jednotadetaily
Zmluva017.4.2023KZ Haláthová.pdf
Predaj nehnuteľného majetku obce ve...22 727,00Denisa Haláthovádetaily
Zmluva017.4.2023KZ Mikulics.pdf
Predaj nehnuteľného majetku obce ve...14 006,00Tibor Mikulicsdetaily
ZmluvaMM02.01/202314.4.2023Zmluva_Malotraktor Semero...
Nákup malotraktora23 820,00TagriSdetaily
Zmluva240894957212.4.2023PZ KF.pdf
PZP KF-T-230,00GENERALIdetaily
Zmluva240894955912.4.2023PZ IVECO.pdf
PZP IVECO250,00GENERALIdetaily
Faktúra90004681995.4.2023IMG_0004.pdf
Výmena regulátorov56,16SPP distribúciadetaily
Faktúra20234112175.4.2023IMG_0003.pdf
Posúdenie PD90,00Technická inšpekciadetaily
Faktúra77712956745.4.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektrickej energie25,87ZSEdetaily
Faktúra83254428975.4.20238325442897_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,82Slovak Telekomdetaily
Faktúra83254200985.4.20238325420098_invoice.pdf
Telekomunikačné služby76,02Slovak Telekomdetaily
Faktúra10420235.4.2023IMG_0001.pdf
Služba1 128,00Zamakovdetaily
Faktúra20230063.4.2023austriangrass_sro-2023006...
Služba570,00AustrianGrassdetaily
Faktúra10202300963.4.20231020230096 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO72,00BIO Energiedetaily
Faktúra931005623.4.2023Faktura_93100562_20230403...
Potraviny šj mš142,96COOP Jednotadetaily
Faktúra10230411473.4.2023fa_ObecSemerovo_102304114...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Zmluva7/202330.3.2023IMG_0004.pdf
Aktualizácia programu198,00TOPSET Solutionsdetaily
Faktúra223009629.3.2023IMG_0002.pdf
Licencia DCOM1,20Topsetdetaily
Faktúra702365017229.3.2023IMG_0001.pdf
Vyjadrenie k PD36,00zvsdetaily
Faktúra100232527.3.2023faktura semerovo (1).pdf
Vypracovanie rozpočtu - autobusové ...200,00Marco Bildingdetaily
Faktúra2303000327.3.2023IMG_0005.pdf
Projekt - autobusová zastávka550,00TP Projectsdetaily
Zmluva2127.3.2023IMG_0004.pdf
Spoločný stavebný úrad2 779,00Mesto Nové Zámkydetaily
Faktúra43202327.3.2023IMG_0003.pdf
Prenájom kolesového traktora Zetor40,00Obec Jasovádetaily
Faktúra300900906227.3.2023IMG_0002.pdf
Príspevok obce109,20Arrivadetaily
Zmluva993349431524.3.2023IMG_0002.pdf
Aktivácia dohodnutého programu20,90Slovak Telekomdetaily
Faktúra202301124.3.2023IMG_0001.pdf
Reklamná tabuľa33,00tms proddetaily
Faktúra230000124.3.2023Obec Semerovo (3).pdf
Rekonštrukcia kuchyne MKS230,00Otrubadetaily
Faktúra03202323.3.2023limitka 032023.pdf
Originálne kompetencie4 509,86ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202310820.3.2023faktúra 2023108.pdf
Nákup tonerov553,00Office Servisdetaily
Faktúra102023007217.3.2023IMG_0001.pdf
Služba1 134,00Štrba Companydetaily
Faktúra202300422516.3.2023FA_EE_2023004225_Obec_Sem...
Spotreba elektrickej energie - vyúč...12,55Elgasdetaily
Faktúra230302915.3.2023IMG_0002.pdf
Materiál46,00MK Hlasdetaily
Faktúra103202315.3.2023IMG_0001.pdf
Obsluha stroja496,00Zamakovdetaily
Faktúra202301014.3.2023IMG_0002.pdf
Potlač na tričká a bundy105,00tms proddetaily
Faktúra2023/02714.3.2023IMG_0001.pdf
Revízia plynových zariadení1 173,60Milan Zuberecdetaily
Faktúra770194603113.3.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektrickej energie25,87ZSEdetaily
Faktúra9310042913.3.2023Faktura_93100429_20230313...
Nákup potravín šj mš152,54COOP Jednotadetaily
ZmluvaIROP-CLLD-X152-...10.3.2023Návrh_Zmluva o poskytnutí...
Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci...18 484,99MAS – Dvory a okoliedetaily
Faktúra770194632110.3.2023Faktura_7701946321.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra154230064110.3.2023FA1542300641.pdf
Odvoz TKO3 982,18Brantnerdetaily
Faktúra223110252810.3.2023IMG_0002.pdf
Poplatok22,80SOZAdetaily
FaktúraPA004/03/2310.3.2023IMG_0001.pdf
Oprava záhradného traktora875,70FiDRGONdetaily
Faktúra400103602810.3.2023faktura_4001036028.pdf
Poplatok za spracovanie splnomocnen...4,00Slovenská poštadetaily
Faktúra230099.3.2023IMG_0003.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra2301000159.3.2023IMG_0007.pdf
Realizácia projektu500,00Projekty ESdetaily
Faktúra20233996629.3.2023IMG_0001.pdf
Materiál65,41HAKYdetaily
Faktúra230021279.3.2023IMG_0002.pdf
Materiál33,60Plobergerdetaily
Faktúra20230029499.3.2023FA_EE_2023002949_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-336,54Elgasdetaily
Faktúra76323954609.3.20237632395460.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra77219084689.3.20237721908468.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra72109944919.3.20237210994491.pdf
Spotreba elektrickej energie2,66ZSEdetaily
Faktúra2301274,2301600...8.3.2023IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš204,59GTNdetaily
Faktúra232302808.3.2023IMG_0005.pdf
Potraviny šj mš74,31Grandfooddetaily
Faktúra10120238.3.2023IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš9,60Milan Molnárdetaily
Faktúra2023002168.3.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš34,40Fibordetaily
Faktúra2370076498.3.2023IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš46,63Bekedetaily
Faktúra12303117,123004...8.3.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš59,09Bidfooddetaily
Faktúra20230838.3.2023faktura semerovo.pdf
Učebné pomôcky - hmotná núdza332,00Office Servisdetaily
Faktúra71614728578.3.2023Faktura_7161472857.pdf
Spotreba elektrickej energie206,65ZSEdetaily
Faktúra71417299188.3.2023Faktura_7141729918.pdf
Spotreba elektrickej energie578,05ZSEdetaily
Faktúra71614728568.3.2023Faktura_7161472856.pdf
Spotreba elektrickej energie640,25ZSEdetaily
Faktúra71614728558.3.2023Faktura_7161472855.pdf
Spotreba elektrickej energie1 259,70ZSEdetaily
Faktúra83236777866.3.20238323677786_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,59Slovak Telekomdetaily
Faktúra83236544026.3.20238323654402_invoice.pdf
Telekomunikačné služby94,61Slovak Telekomdetaily
Faktúra202300696.3.2023Magdolenová.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra2023030026.3.2023Amire.pdf
Služba300,00Amiredetaily
Faktúra44147417522.3.2023faktura672155507010320233...
Opakované platby za dodávku zemného...1 944,60VSEdetaily
Faktúra00259090942.3.2023Orange_doklad_FR_20230227...
Telekomunikačné služby62,48Orange Slovenskodetaily
Faktúra10230311392.3.2023fa_ObecSemerovo_102303113...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra0220231.3.2023MX-2614N_20230228_112956....
Originálne kompetencie za február 2...6 560,68ZŠ Semerovodetaily
Faktúra931003631.3.2023Faktura_93100363_20230301...
Potraviny šj mš29,41COOP Jednotadetaily
Zmluva23/17/054/10827.2.2023Dohoda UPSVaR.pdf
Poskytovanie FP na podporu vytvoren...10 204,32UPSVaR Nové Zámkydetaily
Zmluva1 k tz2017-11-1...27.2.2023IMG_0003.pdf
Registratúra48,00TOPSET Solutionsdetaily
Faktúra300900892327.2.2023IMG_0001.pdf
IMG_0002.pdf
Príspevok na prevádzku spojov109,20Arrivadetaily
Faktúra202300824.2.2023IMG_0001.pdf
Služba97,50tms proddetaily
Faktúra2023055922.2.2023IMG_0004.pdf
Materiál na zabíjačku242,65Mirandetaily
Faktúra10202322.2.2023IMG_0003.pdf
Čistenie a kontrola komínov300,00Kominárstvo Nové Zámkydetaily
Faktúra772190816922.2.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektriny25,87ZSEdetaily
Faktúra212202322.2.2023IMG_0001.pdf
Materiál171,88Olymp Erbydetaily
Faktúra9310030122.2.2023Faktura_93100301_20230221...
Potraviny šj mš67,16COOP Jednotadetaily
Faktúra2023015920.2.2023IMG_0002.pdf
Materiál na vlečku318,05Propartdetaily
Faktúra20230664517.2.2023Invoice_202306645.pdf
Licencia antivír350,40Esetdetaily
Faktúra2300134217.2.2023Ploberger.pdf
Materiál49,15Plobergerdetaily
Faktúra202300417.2.2023Kováč Architects.pdf
Projektová dokumentácia4 968,00Kováč Architectsdetaily
Faktúra202200717.2.2023Faktúra_2022007.pdf
Nákup reziva192,07DREVONA HORNÁKdetaily
Faktúra202300195617.2.2023FA_EE_2023001956_Obec_Sem...
Spotreba elektriny vyúčtovanie za 0...-23,12Elgasdetaily
Faktúra202300216.2.2023fa_BenkoWoodsro_2023002.p...
Pílenie stromu200,00BenkoWooddetaily
Faktúra230202910.2.2023faktura_2302029.pdf
Služba118,80MK Hlasdetaily
Zmluva0602202310.2.2023IMG_0002.pdf
Prenájom kolesového traktora ZETOR10,00Obec Jasovádetaily
Faktúra2300210.2.2023IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra0120239.2.2023ZŠ Semerovo 012023.pdf
Originálne kompetencie január 20237 194,63ZŠ Semerovodetaily
Faktúra15423002808.2.2023FA1542300280.pdf
Odvoz TKO3 846,48Brantnerdetaily
Faktúra71911512378.2.2023Faktura_7191151237.pdf
Spotreba elektriny888,50ZSEdetaily
Faktúra71515921148.2.2023Faktura_7151592114.pdf
Spotreba elektriny589,30ZSEdetaily
Faktúra71911512368.2.2023Faktura_7191151236.pdf
Spotreba elektriny1 697,05ZSEdetaily
Faktúra71911512388.2.2023Faktura_7191151238.pdf
Spotreba elektriny276,38ZSEdetaily
Faktúra22320012598.2.2023ŠEVT.pdf
eTlačivá90,00ŠEVTdetaily
Faktúra22322004636.2.2023IMG_0005.pdf
Materiál MŠ16,60ŠEVTdetaily
Faktúra83218977606.2.20238321897760_invoice.pdf
Telekomunikačné služby126,13Slovak Telekomdetaily
Faktúra83218771126.2.20238321877112_invoice.pdf
Telekomunikačné služby94,61Slovak Telekomdetaily
Faktúra2023020026.2.2023IMG_0002.pdf
Služba300,00Amiredetaily
Faktúra23003676.2.2023GTN.pdf
Nákup potravín šj mš103,75GTNdetaily
Faktúra212301536.2.2023Grandfood.pdf
Nákup potravín šj mš84,34Grandfooddetaily
Faktúra0120236.2.2023Beke Július.pdf
Nákup potravín šj mš138,17Bekedetaily
Faktúra0120236.2.2023Fibor.pdf
Nákup potravín šj mš105,10Fibordetaily
Faktúra230008723.2.2023MX-2651_20230203_073040.p...
Nákup materiálu90,90Plobergerdetaily
Faktúra71220647143.2.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektriny113,66ZSEdetaily
Faktúra202300293.2.2023IMG_0002.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra7 6323950393.2.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektriny25,87ZSEdetaily
Faktúra931001653.2.2023Faktura_93100165_20230201...
Nákup potravín šj mš144,50COOP Jednotadetaily
Faktúra00259090943.2.2023Orange_doklad_FR_20230127...
Telekomunikačné služby62,30Orange Slovenskodetaily
Faktúra23019213.2.2023IMG_0001.pdf
Odmeny výkonným umelcom za verejný ...38,40Slovgramdetaily
Zmluva1-6/20232.2.2023Dotácie organizáciám 2023...
Dotácia organizáciám18 200,00Organizácie v obci Semerovodetaily
Zmluva250120232.2.2023IMG_0003.pdf
Užívanie hrobového miesta1 101,00Eva Chovanovádetaily
ZmluvaA2023/152.2.2023A2023_15 OU Semerovo Zmlu...
Audítorské služby1 920,00Audítorská znalecká spoločnosťdetaily
Zmluva12.2.2023IMG_0004.pdf
Nájom0,00Filipová Viktóriadetaily
Faktúra300900879031.1.2023IMG_0001.pdf
Príspevok 1/2023109,20Arrivadetaily
Faktúra202302531.1.2023IMG_0002.pdf
Toner mš51,00Office Servisdetaily
Faktúra202300331.1.2023IMG_0001.pdf
Reflexné vesty s potlačou136,20tms proddetaily
Zmluva4/202225.1.2023MX-2651_20230202_140933.p...
Verejné osvetlenie18 466,08Tomlux, s.r.o.detaily
Faktúra9310009223.1.2023Faktura_93100092_20230123...
Potraviny šj mš95,81COOP Jednotadetaily
Zmluva2322436519.1.2023Zmluva o združenej dodávk...
Dodávka elektriny24,90Elgasdetaily
Faktúra154220427216.1.2023FA1542204272.pdf
Vývoz TKO3 068,51Brantnerdetaily
Faktúra202202431816.1.2023FA_EE_2022024318_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...80,24Elgasdetaily
Faktúra22300216.1.2023IMG_0001.pdf
Grafické práce32,00tms proddetaily
Faktúra230109412.1.2023faktura_2301094.pdf
Údržba MK hlas42,00MK hlasdetaily
Faktúra2209012.1.2023Projekty ES 090.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra9310210621.12.2022COOP Jednota Faktura_9310...
Potraviny šj mš14,19COOP Jednotadetaily
Zmluva1028.11.2022Arriva.pdf
Príspevok obce na spoje prímestskej...91,00Arrivadetaily
Zmluva11-1411116.11.2022Poistná zmluva UNION.pdf
Poistné pre žiakov MŠ34,68UNION Poisťovňadetaily
Zmluva22/17/010/6224.10.2022Dohoda č. 221701062.pdf
Pomoc v hmotnej núdzi0,00UPSVaR Nové Zámkydetaily
Zmluva329.9.2022Dodatok k nájomnej zmluve...
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme d...150,00Katarína Mezeiovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Richter.pd...
Prenájom bytu111,00Marek Richter, Iveta Richterovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Kukiová.pd...
Prenájom bytu111,00Martina Kukiovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Káploczká....
Prenájom byty61,00Bianka Káploczkádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Gašparíkov...
Prenájom bytu103,00Marta Gašparíkovádetaily
Strana 1, počet strán 1.